Xu Hướng 2/2024 # Hướng Dẫn Nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng # Top 7 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Ppvf.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Người nộp thuế (NNT) có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách Nhà nước.

1. Trường hợp NNT tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thừ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

2. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp này thời hạn nộp thuế đã được ghi cụ thể trên thông báo của cơ quan thuế. NNT căn cứ thời hạn này để thực hiện.

1. Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

2. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ:

– NNT chỉ được nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước.

– Việc quản lý ngoại tệ nộp thuế thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

NNT có thể nộp thuế tại các địa điểm sau:

– Tại Kho bạc Nhà nước;

– Tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

– Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;

– Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho NNT đối với từng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. NNT phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

1. Trường hợp NNT nộp bằng tiền mặt

– Trường hợp NNT đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.

– Trường hợp NNT nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế phải cấp cho NNT chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản

Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của NNT vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của NNT. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

1. Trường hợp NNT vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì NNT phải ghi rõ trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt theo trình tự sau đây: tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt.

Trong mỗi loại tiền thuế, tiền phạt, thứ tự thanh toán được thực hiện theo thứ tự thời gian phát sinh của từng khoản tiền thuế, tiền phạt.

Khi nộp thuế, Kho bạc Nhà nước căn cứ chứng từ nộp tiền thuế để hạch toán thu Ngân sách Nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp NNT nộp tiền không đúng trình tự trên thì cơ quan thuế lập lệnh điều chỉnh khoản thuế đã thu, gửi Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh, đồng thời thông báo cho NNT biết về số tiền thuế, tiền phạt được điểu chỉnh.

Trường hợp NNT không ghi cụ thể trên chứng từ nộp tiền số tiền nộp cho từng khoản thì cơ quan thuế hạch toán số tiền thuế đã thu theo thứ tự thanh toán nêu trên, đồng thời thông báo cho Kho bạc Nhà nước biết để hạch toán thu Ngân sách Nhà nước và thông báo cho NNT biết theo mẫu 01/NOPT ban hành kèm theo thông tư 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Các khoản tiền thuế đều phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước ghi thu Ngân sách Nhà nước và luân chuyển chứng từ, thông tin chi tiết các khoản nộp cho cơ quan thuế biết để theo dõi và quản lý.

Các khoản tiền truy thu thuế, phạt chậm nộp tiền thuế, phạt trốn thuế, gian lận thuế và phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước. Cơ quan thuế chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào Ngân sách Nhà nước theo các quyết định đã hết thời hiệu khiếu nại.

Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

– Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng xác nhận trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản.

– Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế xác nhận việc thu tiền trên chứng từ thu thuế bằng tiền mặt.

1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế

NNT được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:

1.1. Bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

1.3. Do chính sách của Nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của NNT;

1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn nộp

2.1. NNT gặp khó khăn theo quy định tại điểm 1.1 mục này thì được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

2.2. NNT gặp khó khăn theo quy định tại điểm 1.2, điểm 1.3 và điểm 1.4 mục này thì được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt phát sinh do các nguyên nhân nêu tại các điểm đó.

3. Thời gian gia hạn nộp thuế

3.1. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá hai năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp theo quy định tại điểm 1.1 mục này.

– Nếu tài sản của NNT thiệt hại đến 50% thì gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với tỷ lệ thiệt hại trong thời hạn một năm.

– Nếu tài sản của NNT thiệt hại trên 50% đến 70% thì gia hạn nộp toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn một năm.

– Nếu tài sản của NNT thiệt hại trên 70% thì gia hạn nộp thuế toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt phải nộp trong thời hạn hai năm.

3.2. Thời hạn gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp theo quy định tại điểm 1.2, điểm 1.3 và điểm 1.4 mục này.

4. Thủ tục gia hạn nộp thuế

4.1. NNT phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn, kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;

– Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế.

+ Đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

+ Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

4.2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của NNT, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của NNT để ra văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.

Văn bản chấp thuận đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 03/NOPT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Văn bản không chấp thuận đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 04/NOPT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho NNT hoàn chỉnh hồ sơ. NNT phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý thuế; nếu NNT không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế.

4.3. Đối với trường hợp đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt quy định tại điểm 1.4 mục này, cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn của NNT, sau đó chuyển hồ sơ xin gia hạn lên cơ quan thuế cấp trên để trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, NNT không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, NNT phải nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định; nếu không nộp thuế thì NNT sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Bàn Thờ Thần Tài Gia Tăng Tài Lộc

Ngoài bàn thờ gia tiên ra thì bàn thờ thần tài không thể thiếu trong mỗi gia đình có làm kinh doanh buôn bán nhằm cầu thần tài mang đến tài lộc, vượng khí mang phước lành cho gia chủ. Cách sắp xếp bàn thờ thần tài như thế nào? Nhiều gia chủ đang thờ cúng bàn thờ thần tài thì cũng nên đọc bài viết này để xem lâu nay gia đình mình thờ cúng thần tài có đúng vị trí không ?

1. Hướng dẫn cách sắp xếp bàn thờ thần tài  

Dựa vào sơ đồ trên ta thấy vị trí trên bàn thờ bao gồm:

1. Bài vị: Phía trong cùng của bàn thờ là một tấm bài vị, bài vị được dán trên vách phía trong tủ thờ.

2. Vị trí tượng thần tài: Hai bên, bên trái (từ ngoài nhìn vào) là ông Thần Tài, bên phải là Ông Địa.

3. Vị trí gạo, muối, nước: Ở giữa hai ông là một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay.

4. Vị trí bát hương: gia chủ đặt bát hương giữa bàn thờ, bốc bát hương cần nhớ rằng tránh đụng vào bát hương. Mách một mẹo nhỏ cho bạn, có thể cố định bát hương bằng keo để khi lau dọn không làm xê dich bát hương. Gia chủ nên nhớ điều này khi lau dọn bàn thờ, không nên dịch chuyển bát hương vì nếu dịch chuyển thì gia chủ sẽ gặp nhiều bất trắc, trắc trở trong kinh doanh.

5. Hoa quả cúng trên bàn thờ: Theo nguyên lý “Đông Bình – Tây Quả” trong phong thủy thì gia chủ đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái theo hương nhìn từ ngoài vào. Mua hoa cúng thì nên chọn những loại như là  hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, bên cạnh đó trái cây nên mua 5 loại nghũ quả. Những nơi bán đồ cúng thường có khuôn khay xếp 5 chén nước hình chữ “nhất”, gia chủ nên xếp chén lại thành hình chữ thập, vì theo phong thủy tượng trưng cho ngũ phương, và cũng là tượng trưng cho Ngũ hành.

6. Vị trí Thiềm Thừ: Trên bàn thờ  Ông Cóc để bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào, sáng quay ông Cóc ra, tối quay ông Cóc vào. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt đầu bông hoa trải trên mặt nước . Và trên nóc bàn thờ Thần Tài, người ta thường đặt tượng của Di Lặc Phật Vương hay các câu chú Phạn tự để tăng thêm phần bảo vệ cho gia chủ tránh khỏi tai ương.

2. Nguyên tắc đặt bàn thờ Thần Tài  gia chủ cần nhớ

Vị trí đặt bàn thờ Thần Tài phải quản được hết sự vào ra của khách hàng. Có thể đặt theo hướng tốt của chủ nhà, có thể đặt theo cách hứng lấy dòng khí bên ngoài khi vào nhà. Gia chủ có thể dùng phương pháp Điểm Thần Sát trong phong thủy để tính, chọn lấy các cung Thiên lộc, Quý nhân để đặt vị trí bàn thờ phù hợp nhất.

Ý nghĩa Cung Thiên Lộc và Cung Qúy Nhân.

+ Cung thiên lộc theo phong thủy thì lộc là phương Lâm quan của Tuế Can, tính của Ngũ hành, lâm quan tới cát. Lâm quan là thời đương thịnh, đang lên, gần tới Vượng. Bàn thờ theo cung này là cát khánh, rất tốt. Lộc ra chính môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng.

+ Cung quý nhân theo phong thủy thì Quý Nhân Thiên Ất là vị Thần đứng đầu cát Thần, hết sức linh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù. Nhà có chính môn ra Quý là đại cát khánh, gia đạo bình an, hòa thuận, hỷ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ, là Thần giải tai ách, nên nhà ra Quý nhân là gặp việc có người giúp đỡ, gặp tai ách có người giải cứu, gặp hung hóa cát. Sự nghiệp hiển vinh, công danh thành đạt, dễ thăng quan, tiến chức, học hình ti li cử nhất nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp Sinh, Vượng, thường sinh người hiếu lễ, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, thẳng thắn mà ôn hòa, khôi ngô tuấn tú.

Ý nghĩa Quý nhân là cái khí rất tôn quý, nên gia vào cung nào cũng rất tốt, ngoài cách đặt cửa chính ra còn có thể đặt cửa phụ, nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ, giường ngủ đều tốt. Đặc biệt bàn thờ đặt trên cung có Âm Quý nhân là đại cát khánh, như vậy sẽ được âm Linh phù trợ. Tuyệt đối không được để phòng tắm, nhà vệ sinh vào cung Quý nhân, vì như vậy sẽ bị họa hại liên miên, nữ nhân thiếu máu, động thai, sinh con dù có đẹp đẻ nhưng cũng dấn thân vào con đường ô nhục, làm điếm, cuối cùng phải tự vẫn. Tài sản tiêu tán , yêu ma hoành hành, gia đình có người bị cướp bóc, chém giết, máu me thảm khốc, bệnh tật đau khổ triền miên.

Đăng bởi: Nguyễn Ngọc Trâm

Từ khoá: [Tư Vấn] HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP BÀN THỜ THẦN TÀI GIA TĂNG TÀI LỘC

Hướng Dẫn Cách Chữa Trị Sứa Biển Cắn

Khi đi tắm biển, gặp phải một đàn sứa thì thật là không may phải không. Sứa gây ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi tắm biển của bạn. Nó gây ngứa và bỏng rát da. Nếu chẳng may bị sứa quất thì đâu là phương pháp chữa trị hữu hiệu? Thổ Địa xin chia sẻ với bạn cách chữa trị sứa biển cắn một cách hiệu quả đang được nhiều người áp dụng.

Cách chữa trị sứa biển cắn

Sứa biển là 1 lớp nhuyễn thể có thân mềm và sống ở môi trường nước biển. Nó được xếp vào giới động vật, thuộc loài thủy tức, đời sống ưa di chuyển. Khi di chuyển, sứa co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại. Tua miệng một số loài sứa biển gây ngứa và bỏng rát da khi tiếp xúc.

Sứa biển cắn có độc không?

Mặc dù sứa rất quen thuộc với ngư dân vùng biển, nhưng với khách du lịch thì nó khá lạ lẫm. Sứa biển thường có độc tính. Các đầu xúc tu của sứa chứa hàng triệu tế bào dạng lông mịn có chứa chất gây dị ứng nọc độc. Khi vô tình chạm vào sứa khi đang bơi hoặc vui chơi dưới biển, các chất độc này sẽ bám vào da và xâm nhập vào cơ thể gây nên một số triệu chứng.

Sứa lửa

Tùy vào từng loại sứa có các chất độc cao thấp khác nhau mà cơ thể bạn sẽ có những triệu chứng biểu hiện khác nhau.

Trường hợp bị sứa thường cắn (những con sứa dùng làm thực phẩm), cơ thể bạn sẽ có phản ứng ngoài da, tại chỗ tiếp xúc với sứa bị ngứa nhiều, nổi rát và mẩn đỏ khiến toàn thân cảm thấy khó chịu.

Trường hợp nặng là những trường hợp bị sứa lửa đốt, một loài sứa gây nổi khiếp đảm cho ngư dân và du khách. Nó sẽ khiến bạn cảm thấy đau đầu, tức ngực, vã mồ hôi, nôn khan, tím tái, đau bụng (có thể đi tiêu lỏng nhiều lần), mạch đập nhanh nhưng nhỏ, huyết áp tụt, … Nặng nhất có thể dẫn đến ngưng thở, hôn mê và tử vong. Ngoài sứa lửa, trong tự nhiên còn nhiều loại sứa khác có chứa chất độc.

Sứa biển

Làm gì khi bị sứa cắn?

Nhiều du khách rất băn khoăn không biết phải làm gì khi bị sứa đốt. Thổ Địa sẽ chia sẻ cho bạn cách sơ cứu và chữa trị khi bị sứa biển đốt lúc tắm biển.

Bước 1: Bạn nhanh chóng di chuyển ra khỏi nước, nhớ giữ bình tĩnh để tránh tiếp xúc nhiều hơn với những con sứa còn lại. Khi di chuyển ra khỏi nước, bạn tuyệt đối không gãi vùng bị đốt hoặc chạm tay vào nó để tránh tình trạng lây lang vết đốt.

Mùa hè là mùa sinh sôi của sứa biển

Bước 2: Tìm cách làm dịu cơn đau. Nếu có giấm thì nên rửa vết đốt bằng giấm khoảng 30 giây. Các chuyên gia y tế khuyến khích dùng giấm để rửa vết sứa biển đốt. Giấm được chứng minh có khả năng làm dịu vết thương và ngăn truyền chất độc vào sâu trong da.

Bước 3: Loại bỏ các xúc tu còn sót lại trên vết đốt. Nếu bạn không thể tự mình loại bỏ xúc tu của sứa trên vết đốt thì có thể nhờ người giúp sức. Người hỗ trợ bạn cần được trang bị bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với xúc tu của sứa gây nhiễm độc. Dùng nhíp hoặc kẹp nhổ xúc tu ra khỏi da. Tuyệt đối không xoa hoặc chà lên xúc tu bởi sẽ khiến da càng thêm bỏng rát.

Vết thương do sứa biển gây ra

Bước 4: Bỏ các xúc tu và vật dụng lấy xúc tu một cách cẩn thận. Tránh để tiếp xúc với da gây thêm tình trạng viêm nhiễm chất độc của sứa biển.

Bước 5: Rửa sạch vết đốt lần nữa bằng nước ấm hoặc nước muối sinh lý. Dùng thuốc mỡ bôi vết thương.

Rửa sạch vết sứa biển đốt

Lưu ý: Nếu ngoài các triệu chứng bỏng rát da như trên, người bị sứa đốt kèm theo các triệu chứng khác như đau đầu, vã mồ hôi, nôn khan, đau ngực, khó thở, tím tái, … thì nên di chuyển đến trung tâm y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Trên thực tế, theo kinh nghiệm của Thổ địa khi bị sứa thường (không phải sứa lửa) quất thì không cần lo lắng nhiều, ngoài những vết bỏng đỏ gây ngứa rát khó chịu thì cũng không ảnh hưởng nhiều đếu sức khỏe, các bạn cứ để vậy tự nhiên vết đỏ sẽ từ từ hết thôi.

Những điều không nên làm khi bị sứa biển cắn

Có rất nhiều bài thuốc dân gian trị sứa biển cắn, nhưng không phải bài thuốc nào cũng có thể áp dụng. Bạn cần tránh làm những điều sau đây khi bị sứa biển cắn để tránh nhiễm trùng và hạn chế lây lang vết cắn.

Hoạt động tắm biển của du khách

Không rửa vết sứa biển đốt bằng nước tiểu. Không có bằng chứng khoa học nào đưa ra rằng nước tiểu có thể điều trị sứa biển cắn. Nước tiểu có thể làm cho vết thương bị sứa đốt thêm tồi tệ hơn.

Không sử dụng các loại nước uống như nước khoáng và nước suối để rửa vết sứa cắn. Nó có thể làm cho các xúc tu của sứa biển trong vết thương phóng ra nhiều chất độc gây hại cho da hơn. Thay vào đó bạn nên dùng nước muối để rửa vết thương.

Không dùng cồn trực tiếp cho da hoặc chất làm mềm thịt để vô hiệu hoá sự kích ứng tại vết đốt. Nó có thể làm phản tác dụng, khiến vết thương bị sứa đốt càng thêm trầm trọng hơn.

Du lịch biển Vũng Tàu mùa hè

Mùa hè là mùa du lịch nhưng cũng là mùa sinh sôi của sứa biển. Thế nên khi đi du lịch biển bạn nên cẩn thận những vùng biển có sứa, tránh tiếp xúc với nó.

Đăng bởi: Tuấn Lê

Từ khoá: Hướng Dẫn Cách Chữa Trị Sứa Biển Cắn

Cách Tính Thuế Cầu Thủ Fo4 Mới Nhất: Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A

Thuế cầu thủ trong Fo4 là khoản phí mà người chơi phải trả khi bán cầu thủ với giá cao hơn giá mua. Khoản thuế này sẽ được trừ đi từ số tiền thu được, trước khi tiền còn lại được chuyển vào tài khoản của người chơ

Tính toán số tiền thuế cầu thủ một cách chính xác là rất quan trọng trong Fo4, đặc biệt đối với những người chơi muốn xây dựng đội hình mạnh và giàu có. Nếu bạn không tính toán thuế cầu thủ chính xác, bạn có thể bán cầu thủ với giá quá thấp hoặc thậm chí bán lỗ, khiến bạn thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc tính thuế cầu thủ chính xác còn giúp bạn dự đoán được chi phí cần thiết để mua và bán cầu thủ, giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả hơn khi chơi Fo4.

Giá trị của cầu thủ là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc tính thuế cầu thủ. Càng cao giá trị của cầu thủ thì số tiền thuế phải trả càng nhiều. Ngược lại, nếu giá trị cầu thủ thấp, thuế sẽ ít hơn.

Tuổi của cầu thủ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến thuế cầu thủ. Nếu cầu thủ càng trẻ, thì thuế sẽ càng cao. Ngược lại, nếu cầu thủ đã lớn tuổi, thuế sẽ ít hơn.

Vị trí thi đấu của cầu thủ cũng ảnh hưởng đến thuế cầu thủ. Nếu cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong đội hình, thì thuế sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu cầu thủ đóng vai trò phụ, thuế sẽ ít hơn.

Đội bóng mà cầu thủ đang chơi cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tính thuế cầu thủ. Nếu cầu thủ đang chơi cho đội bóng mạnh, thì giá trị của cầu thủ sẽ cao hơn, và thuế cầu thủ sẽ tăng theo. Ngược lại, nếu cầu thủ đang chơi cho đội bóng yếu, giá trị của cầu thủ sẽ thấp hơn, và thuế cầu thủ sẽ ít hơn.

Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về Cách tính thuế Cầu thủ Fo4 mới nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính thuế cầu thủ Fo4, sau đó sẽ hướng dẫn cách tính thuế cho từng loại cầu thủ.

Công thức tính thuế cầu thủ Fo4 khá đơn giản và dễ hiểu. Để tính thuế cầu thủ Fo4, bạn chỉ cần lấy giá bán cầu thủ trừ đi giá mua, rồi nhân với tỷ lệ thuế hiện tại là 10%. Ví dụ, nếu bạn mua cầu thủ với giá 100 triệu và bán lại với giá 120 triệu, thì số tiền thuế bạn phải trả sẽ là (120 – 100) * 10% = 2 triệu đồng.

Nếu bạn bán cầu thủ trẻ với giá cao hơn giá mua, thì số tiền thuế bạn phải trả sẽ được tính theo tỷ lệ thuế hiện tại là 10%. Tuy nhiên, nếu bạn bán cầu thủ trẻ với giá thấp hơn giá mua, thì số tiền thuế bạn phải trả sẽ bằng 0.

Đối với cầu thủ kinh nghiệm, số tiền thuế bạn phải trả sẽ được tính theo tỷ lệ thuế hiện tại là 10%, bất kể giá bán và giá mua là bao nhiêu.

Nếu bạn bán cầu thủ ngoại binh với giá cao hơn giá mua, thì số tiền thuế bạn phải trả sẽ là 10% trên tổng số tiền thu được. Tuy nhiên, nếu bạn bán cầu thủ ngoại binh với giá thấp hơn giá mua, thì số tiền thuế bạn phải trả sẽ bằng 0.

Đối với cầu thủ đội tuyển, số tiền thuế bạn phải trả sẽ được tính theo tỷ lệ thuế hiện tại là 10%, bất kể giá bán và giá mua là bao nhiêu.

Cầu thủ đã nằm trong đội hình của bạn trong vòng 7 ngày.

Cầu thủ được nhận từ giải đấu địa phương.

Cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi và có giá trị dưới 10 triệu đồng.

Tính sai giá trị cầu thủ khi mua hoặc bán.

Bỏ qua thuế khi bán cầu thủ.

Không lưu ý đến giá trị thuế cầu thủ khi mua hoặc bán.

Bán cầu thủ với giá thấp hơn giá trị thực để giảm thiểu thuế.

Mua cầu thủ với giá rẻ hơn giá trị thực để giảm thiểu thuế.

Chuyển cầu thủ sang tài khoản khác trong đội hình của bạn thay vì bán đi để tránh thuế.

Những lưu ý trên sẽ giúp bạn tính toán thuế cầu thủ Fo4 chính xác hơn, tránh những sai sót không đáng có và giảm thiểu chi phí khi chơi Fo4.

Như vậy, bạn đã biết cách tính thuế cầu thủ Fo4 mới nhất rồi đúng không? Tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và cách tính thuế cầu thủ trong Fo4, từ đó giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả hơn khi chơi game.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc tính thuế cầu thủ chính xác không phải là tất cả. Bạn cần phải đánh giá kỹ càng giá trị của cầu thủ, tránh bán với giá quá thấp hoặc mua với giá quá cao. Bên cạnh đó, hãy cập nhật thông tin mới nhất về việc tính thuế cầu thủ trong Fo4 để có thể áp dụng cách tính chính xác nhất.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

Hướng Dẫn Hồ Sơ Báo Tăng Bhxh Mới Nhất Năm 2023

Báo tăng BHXH là việc làm cần thiết của doanh nghiệp với cơ quan BHXH khi có sự thay đổi về các thông tin tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN. Tài Chính 24H sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục báo tăng BHXH mới nhất trong năm 2023 để bạn đọc theo dõi.

Khi nào cần báo tăng BHXH?

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, việc báo tăng BHXH sẽ được doanh nghiệp thực hiện khi có sự thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần thông báo với cơ quan BHXH bằng văn bản. Báo tăng BHXH cần được thực hiện đối với một trong các trường hợp sau đây:

Khi doanh nghiệp vừa mới ký hợp đồng lao động với NLĐ.

Người lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ thai sản hoặc nghỉ ốm.

Trường hợp người lao động đi làm lại sau thời gian xin nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng làm việc với người lao động. Người sử dụng lao động cần phải đóng BHXH cho người lao động.

Khi nào cần báo tăng BHXH?

Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ báo giảm BHXH mới nhất năm 2023

Hồ sơ thủ tục báo giảm thai sản 2023 mới nhất

Mức đóng BHXH khi báo tăng

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của một nhân viên khi báo tăng BHXH cũng tương tự như một nhân viên đã đóng lâu năm. Cụ thể tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương tháng như sau: Tiền đóng BHXH = 32% mức lương đóng BHXH của người lao động.

Mức đóng BHXH khi báo tăng lao động

Ví dụ: Lương đóng BHXH bắt buộc của NLĐ là 4.000.000 đồng thì tiền đóng BHXH là: 32% x 4.000.000đ = 1.280.000 đồng.

Nếu doanh nghiệp báo tăng BHXH chậm cho cơ quan BHXH thì phải đóng phạt truy thu theo quy định.

Hồ sơ và thủ tục báo tăng bảo hiểm xã hội (BHXH)

Hồ sơ làm thủ tục báo tăng BHXH cần những loại giấy tờ gì?

Theo quy định, để chuẩn bị hồ sơ báo tăng BHXH thì người lao động và doanh nghiệp đều cần chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết.

Người lao động tham gia đóng BHXH cần chuẩn bị các loại giấy tờ:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS.

Bổ sung thêm giấy tờ chứng minh nếu người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. 

Đối với doanh nghiệp thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK3-TS.

Danh sách kê khai lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN theo mẫu D02-TS.

Bảng kê khai thông tin theo mẫu D01-TS đã quy định.

Hồ sơ làm thủ tục báo tăng BHXH cần những loại giấy tờ gì?

Nơi tiếp nhận xử lý hồ sơ báo tăng BHXH

Sau khi chuẩn người lao động và người sử dụng lao động đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cho hồ sơ báo tăng BHXH thì có thể nộp hồ sơ qua những cách sau đây:

Nộp hồ sơ báo tăng BHXH trực tiếp tại cơ quan BHXH quản lý.

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Nộp trực tuyến hồ sơ báo tăng BHXH qua mạng.

Quy trình báo tăng BHXH

Hiện nay, mọi thủ tục hành chính đều được đơn giản hóa. Các doanh nghiệp có thể ứng dụng cách báo tăng bhxh qua giao dịch điện tử. 

Với các hồ sơ đã chuẩn bị, doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai trên phần mềm để gửi tới cơ quan BHXH quản lý. Sau đó doanh nghiệp chờ giải quyết.

Mức phạt khi doanh nghiệp chậm báo tăng bảo hiểm xã hội

Chậm báo tăng lao động và không đóng BHXH cho NLĐ

Trong trường hợp doanh nghiệp hướng dẫn báo tăng bhxh cho nhân viên chậm quá 30 ngày và không đóng BHXH cho người lao động thì sẽ bị phạt. 

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mức tiền tối đa phải nộp phạt sẽ không quá 150 triệu đồng cho một trong các hành vi:

Chậm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động sau khi ký hợp đồng đã hơn 30 ngày.

Doanh nghiệp đóng BHXH không đủ cho số NLĐ phải đóng BHXH mà không phải là trốn đóng.

Doanh nghiệp sẽ bị truy thu số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chậm đóng cùng với số tiền lãi của số tiền chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư của Quỹ BHXH trong năm.

Phạt hành chính khi chậm báo tăng BHXH

Chậm báo tăng lao động nhưng vẫn đóng BHXH cho NLĐ

Nếu doanh nghiệp chậm báo tăng lao động 30 ngày trở lên thì nhưng vẫn đóng BHXH cho người lao động vẫn được coi là không tham gia BHXH. 

Báo tăng bhxh cho người đã có sổ, số tiền đã đóng sẽ được cơ quan BHXH coi là số tiền đóng thừa. Do đó, công ty chậm báo tăng BHXH vẫn bị phạt như trường hợp trên.

Thời gian giải quyết hồ sơ báo tăng BHXH

Kể từ ngày cơ quan BHXH quản lý đã nhận đủ hồ sơ và thủ tục báo tăng bhxh 2023, thời gian giải quyết hồ sơ sau khi tiếp nhận, trả kết quả được quy định như sau:

Cấp sổ BHXH mới trong vòng không quá 5 ngày làm việc.

Trường hợp nếu doanh nghiệp báo tăng BHXH chậm thì sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc.

Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc thì thời gian xử lý sẽ không quá 3 ngày làm việc.

Lời kết

Bà Phạm Chi Lan:tôi Phản Đối Việc Vay Vốn Trung Quốc, Với Tư Cách Người Nộp Thuế

Trong một công văn gửi lên Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đang được cân nhắc lựa chọn phương án đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đãi từ Trung Quốc. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 8.600 tỷ đồng, trong đó vay Trung Quốc 300 triệu USD, tương đương gần 7000 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dự án xây dựng tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là quan trọng và mang tính cấp bách, có tầm ảnh hưởng trong phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, Bộ này đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thẩm quyền quyết định đầu tư dự án cho phía Bộ thực hiện.

– Thưa bà, bà đánh giá thế nào về đề xuất vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc Vân Đồn- Móng Cái?

Bà Phạm Chi Lan: Trước hết tôi muốn nói, dự án này có thật cần thiết làm ngay không trong bối cảnh nợ công ở Việt Nam tăng rất cao, thứ hai nữa là nguồn lực đầu tư phát triển không có nhiều, ba nữa là nhu cầu hạ tầng còn rất lớn ở rất nhiều nơi.

Dự án này có đặt thành ưu tiên hay không để Bộ GTVT phải đưa ra từ bây giờ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ Ngoại Giao cũng phải lên tiếng về việc đó.

So với tác động của cả nền kinh tế nói chung, cũng như lượng dân cư có thể hưởng lợi từ dự án để cải thiện cuộc sống của mình thì tôi không nghĩ dự án này đáng đặt ưu tiên. Chọn lựa như vậy có lẽ không trúng với ưu tiên.

Có người cũng lập luận rằng nó nằm trong quy hoạch nhưng quy hoạch của mình có thể cho 20 năm, 30 năm nữa, chứ không phải cứ vào quy hoạch là phải làm ngay, rất nhiều thứ quy hoạch của VN đã là quy hoạch treo.

Nếu dự án này cần thiết đến mức đấy thì phải chứng minh tác động kinh tế xã hội, hiện trạng ở vùng đó, liệu có phải nếu không có dự án này thì vùng Móng Cái, Vân Đồn không thể phát triển được hay không? Hay nếu có dự án thì vùng này phát triển như thế nào? Bao nhiêu dân được hưởng lợi? Tính tác động lan tỏa đến các vùng khác như thế nào.

Tôi nghĩ nếu tính được như vậy thì dự án này không nằm trong ưu tiên. Tôi nghĩ có nhiều dự án cấp bách hơn nhiều.

– Vậy theo bà có những dự án nào được cho là cấp bách hơn?

Bà Phạm Chi Lan: Ví dụ vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những tác động của biến đổi khí hậu mà nó làm thay đổi cơ bản bộ mặt, cuộc sống của hơn 20 triệu người dân ở vùng đó.

Tôi cho đó là ưu tiên hàng đầu, đất nước phải đặt vào. Đó là vùng lúa, vùng nông nghiệp của cả nước, nó là nồi cơm của cả nước, cuộc sống của biết bao nhiêu người dân, ảnh hưởng rất nhiều đến nông nghiệp- là ngành mà VN vẫn coi là thế mạnh của mình, đóng góp lớn vào xuất khẩu…

Nói về ý nghĩa KT-XH thì các dự án của nhà nước tập trung vào đây đáng hơn rất nhiêu so với dự án Vân Đồn- Quảng Ninh.

Hơn nữa Móng Cái đã có thời phát triển tấp nập nhưng vẫn chủ yếu là quan hệ buôn bán với Trung Quốc, tiêu thụ hàng Trung Quốc chứ không phải là cửa ngõ cho hàng Việt Nam xuất khẩu hoặc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh được bao nhiêu.

Quảng Ninh cũng có lực để vực khu vực này dậy nên tôi nghĩ dựa vào ngân sách Trung ương, phải đi vay đi mượn để làm một dự án như vậy thì nó không phù hợp. Tôi cho không nên đặt ưu tiên. Chính vì thế không cần thiết phải làm ngay. Tại sao bao nhiêu thứ trong quy hoạch mà Bộ GTVT không đưa ra để đề xuất mà nhằm vào dự án này, phải chăng vì Trung Quốc họ quan tâm?

Tôi thấy có ý kiến nói rằng vì không có ai khác quan tâm nên phải làm với Trung Quốc nhưng phải xem Trung Quốc họ quan tâm vì lợi ích của họ hay vì lợi ích của Móng Cái- Vân Đồn, họ muốn cho Vân Đồn phát triển?

Tôi nghĩ cần phải xem xét lại, đặt lại vấn đề? Dù có vay đi chăng nữa cũng phải tính nhiều yếu tố khác.

– Nghĩa là bà phản đối việc vay vốn Trung Quốc để đầu tư dự án?

Bà Phạm Chi Lan: Như tôi đã nói, với tư cách người nộp thuế tôi phản đối việc vay vốn Trung Quốc. Bao nhiêu dự án Trung Quốc làm dưới dạng ODA hay tổng thầu thì đều có những yếu kém cốt lõi: yếu kém về chất lượng, kéo dài thời gian, vốn tưởng rẻ nhưng hóa ra đắt vì sau 1 thời gian cái gì cũng đội giá lên.

Đó là chưa nói dự án khá nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Đặc biệt với Trung Quốc có tham vọng lãnh thổ thể hiện quá rõ, không che giấu. Tôi nghĩ cái đó ai cũng thấy và phải tỉnh.

– Cũng có quan điểm cho rằng, không nên phân biệt nguồn vốn từ nước nào miễn là nó đáp ứng nhu cầu đầu tư, xây dựng phát triển ở Việt Nam?

Bà Phạm Chi Lan: Không phải là chuyện tôi kỳ thị Trung Quốc, hay cũng đừng nghĩ, đừng nói người có quan điểm giống tôi, đồng tình như tôi là những người kỳ thị Trung Quốc.

Gạt yếu tố nước này nước kia đi, công bằng mà nói nhìn vào dự án mà ở Việt Nam, có nước nào mà có quá nhiều dự án có nhiều vấn đề, mang lại nhiều hệ quả xấu cho Việt Nam như Trung Quốc hay không?

Trong quan hệ cá nhân, nếu tôi làm ăn với bạn, nhưng nếu bạn liên tục gây hại cho tôi thì tôi chẳng có lý gì để giữ tình bạn với bạn. Tôi phải đi tìm những người bạn tốt hơn, sống với nhau đàng hoàng hơn. Đó là mối quan hệ cá nhân, hay trong gia đình cũng vậy, không thể cứ tiếp tục sống với người luôn bắt nạt, chèn ép mình. Đặc biệt là trong quan hệ kinh tế, mình phải chọn lựa người chơi, làm sao lợi ích hai bên có thể đảm bảo, hai bên cùng có lợi.

Nhưng ở đây, lợi ích của Việt Nam bao giờ cũng bị giảm xuống rất đáng kể, trong nhiều trường hợp còn thua thiệt với Trung Quốc. Trong khi điều này không xảy ra với các đối tác khác.

Chính vì thế, mọi người như tôi mới có phản ứng với việc vay vốn từ Trung Quốc. Đành rằng là cần, mình cần tiền, mình chưa có tiền nhưng cần không đến mức phải đi mua một gánh nợ lớn, nhiều rủi ro như vậy. Như vậy là nhắm mắt đi vay, hơn nữa dự án này không phải là quá cần thiết nên càng không có lý do gì đâm đầu vào đi vay của Trung Quốc trong trường hợp đó.

– Từ những bài học nhãn tiền của các dự án Trung Quốc, chúng ta cần rút ra điều gì? Được biết, Bộ KH&ĐT cũng đang đề nghị Bộ Tài chính đàm phán lại điều kiện cho vay thuận lợi hơn.

Bà Phạm Chi Lan: Việc đàm phán là chắc chắn rồi. Nhưng với Trung Quốc, ngay cả có đàm phán, có thỏa thuận trên giấy tôi cũng không tin họ thực hiện được.

Tôi nghĩ lâu nay người ký để Trung Quốc vào làm đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông, họ cũng không dại gì ký vào thỏa thuận mà Trung Quốc nói “bây giờ tôi chào 1 nhưng giá sẽ lên ba, đáng lẽ tôi cam kết làm hai năm nhưng sau thành 4 năm, công ty của chúng tôi chưa có kinh nghiệm, chất lượng của chúng tôi tồi, dự án này là để thử nghiệm, tôi cam kết từng đấy vốn nhưng tôi không có tiền đâu…”.

Không ai cam kết thế cả, chính vì thế tôi mới nói, đàm phán cái gì thì đàm phán nhưng ký vào đấy người ta có coi trọng hay không, có làm hay không thì lại là chuyện khác.

Những dự án đó phải làm rất rõ ràng: Việt Nam có quyền phạt nếu họ làm không đúng tiến độ, không có vốn như cam kết, chất lượng của họ tồi… Quan trọng nhất là chúng ta có quyền tịch thu và yêu cầu họ bồi thường thiệt hại. Liệu đàm phán có tiến tới được như vậy không. Nếu đàm phán được như vậy thì tôi đồng ý.

Đàm phán và phải đưa ra tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tham gia ý kiến rộng rãi của xã hội. Vì nói cho cùng thì vay mượn như vậy nhưng người trả tiền là người dân, những người đóng thuế như tôi.

Tôi đóng thuế và tôi có quyền biết tôi đóng thuế để làm giàu cho ai, tôi sẵn sàng đóng thuế để làm giàu cho Việt Nam chứ không phải đóng thuế để làm giàu cho Trung Quốc.

Tôi đóng thuế để nhà nước cải thiện tình hình đời sống kinh tế xã hội ở vùng này vùng kia,cải thiện cuộc sống của người dân, tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo năng lực cho Việt Nam làm quen và nâng dần năng lực cạnh tranh trong các dự án. Tôi nộp thuế vì mong mỏi những việc đó, dù có đóng thuế, đội giá lên một chút tôi vẫn chấp nhận nhưng tôi không chấp nhận để Trung Quốc lạm dụng như vậy.

Tại sao các dự án hạ tầng, chúng ta để người ta làm hết, trong khi mình lăn cổ ra để đi đàm phán các nơi để cử người của mình đi làm.

Lao động của Việt Nam đi sang các nước rất vất vả như sang Trung Đông, phải làm những công việc mà người địa phương không làm. Hơn nữa, mỗi 1 lao động Việt Nam đi lại mất 5-7 nghìn USD để lo lót đủ các thứ. Mỗi khi có sự cố xảy ra thì nhà nước phải bỏ tiền để đưa họ về.

Như thế có đáng không? Một đất nước đang ổn định, đang có nhu cầu phát triển, tại sao mình lại đi dâng dự án đó cho người khác mà mình lại không cố gắng tìm nguồn vay để mình có thể làm được.

Những thứ chúng ta yếu về công nghệ, thiết bị thì có thể chào mời những nhà thầu giỏi hơn mà được mặt bằng thế giới chung công nhận như nhà thầu Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước phát triển chứ không phải từ những nước đi đến đâu làm hỏng đến đấy mà mình vẫn nhắm mắt tiếp nhận.

Ngay cả việc đàm phán lại thì phải đàm phán lại kiểu đó chứ đừng tin cam kết trên giấy. Mình đã bị rất nhiều rồi, như boxit, nhà máy thép Thái Nguyên….

– Nếu không vay từ Trung Quốc thì theo bà còn những nguồn lực nào khác?

Bà Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ những năm qua Chính phủ đã huy động rất nhiều nguồn lực trong nước như trái phiếu chính phủ. Nhưng phải siết lại kỷ cương cho vay dự án, đừng kéo dài năm này qua năm khác, gây lãng phí cho nhà nước và thuế cho người dân.

Tôi nghĩ còn nhiều khả năng chứ không phải chỉ đi vay thế đâu. Tiền trong dân vẫn còn, trong doanh nghiệp, ngân hàng vẫn còn.

Ngay cả Quảng Ninh cũng có khả năng hợp tác bên ngoài.Tôi không hiểu vì sao Bộ GTVT lại nhảy vào từ đầu đến giờ, khi đưa lên báo chí công luận thì chỉ thấy Bộ GTVT nói mà không thấy tiếng nói của địa phương đâu.

Làm ở địa phương nào thì rất cần tiếng nói của địa phương đấy. Với Quảng Ninh, dự án này có phải là dự án mà Quảng Ninh ưu tiên nhất? Quảng Ninh có thể đánh giá sát nhất hiệu quả, tác động của nó, Quảng Ninh suy nghĩ như thế nào, tính toán như thế nào,bản thân QN khai thác như thế nào để trả nợ và đóng góp vào sự phát triển?

Bộ Giao thông nói không có ai quan tâm nhưng thử hỏi, Bộ đã đi trao đổi với các nơi chưa. Những ngày gần đây tôi có được nghe chia sẻ, vào tháng 2 vừa rồi khi Thủ tướng dẫn 1 đoàn có cả lãnh đạo Quảng Ninh sang Ả Rập, họ đã có chào mời, đã có những thỏa thuận, ý tưởng hợp tác trong 1 số lĩnh vực phát triển mà không đòi hỏi phải để họ làm vì họ có tiền là chính.Tôi không hiểu Bộ GTVT có tham vấn từ Quảng Ninh hay không.

– Theo bà làm thế nào để quản chi tiêu ngân sách khi ngân sách đang phải chịu áp lực lớn, nợ công tăng nhanh như hiện nay?

Bà Phạm Chi Lan: Vấn đề này đã nói quá nhiều. Tôi rất mừng với thông điệp mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra gần đây. Thủ tướng cũng đã nói căn bệnh trong nền kinh tế số một của Việt Nam là nợ công, các vấn đề đầu tư công, chi tiêu công. Giải pháp về nợ công cũng được đưa ra hàng đầu. Lãnh đạo chính phủ không ai không rõ điều này, nó là mối lo chung.

Tuy nhiên tôi chỉ lo Thủ tướng quyết liệt như vậy nhưng các địa phương bộ ngành liệu có thực hiện hay không. Một số bộ ngành, địa phương vẫn tham lam muốn đề xuất hết dự án này đến dự án kia thì chứng tỏ họ chưa đủ nhận thức. Họ không thấy vấn đề nợ công là vấn đề chung mà trong đó có trách nhiệm của họ. Không thể giảm nợ công, bớt đầu tư công mà tỉnh này bớt nhưng tỉnh kia vẫn đề xuất hết cái này đến cái nọ.

– Xin trân trọng cảm ơn bà!

Theo cafeBiz

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng trên website Ppvf.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!